CO2 PrestatieladderKo Hartog Verkeerstechniek is zich er van bewust dat de producten CO2-footprinten diensten die zij levert invloed heeft op haar omgeving en ons leefmilieu.
Dat is de reden dat Ko Hartog Verkeerstechniek uitsluitend innovatieve producten en diensten ontwikkelt die vermindering van het gebruik van fossiele brandstoffen tot resultaat hebben en die daarmee ons milieu zo min mogelijk belasten.

Omdat Ko Hartog Verkeerstechniek de reductiemaatregelen en prestaties meetbaar wil maken is gekozen om de CO2 Footprint van het bedrijf op te stellen, conform ISO14064-1, scope 1 & 2. Jaarlijks zal deze footprint
worden berekend en worden vergeleken met ons basisjaar 2011.
De reductiedoelstellingen worden dan opnieuw bekeken en eventueel bijgesteld.
Ook kunnen nieuwe reductiedoelstellingen worden bepaald, zodat Ko Hartog Verkeerstechniek continu het gebruik van fossiele brandstoffen zal blijven reduceren.

CO2 Footprint 2011

CO2 Footprint 2012

CO2 Footprint 2013

CO2 Footprint 2014


CO2 Footprint 2015

CO2 Footprint 2016

De reductiedoelstelling van 2016 is gehaald:

2011 2012 2013 2014 2015 2016
Kg CO2 107.626 99.850 71.266 65.884 41.663 41.821
Vermindering -7% -29% -8% -37% 0%Geschiedenis
In 2013 is overgegaan op groene stroom, wat een grote vermindering in uitstoot heeft gegeven.

In 2014 is het stroometiket van de energieleverancier gewijzigd. De geleverde stroom is nog steeds 100% groen, maar de verdeling is gewijzigd, waardoor er een toename in de CO2-uitstoot is ontstaan op de post 'Elektriciteit'. Ondanks deze stijging is de totale CO2-uitstoot toch lager dan in 2013, wat betekent dat overige inspanningen genoeg CO2-reductie hebben opgeleverd. Dit komt voornamelijk door een daling in de uitstoot van het woon-werkverkeer en de zakelijke kilometers.

In 2015 is het aantal werknemers gedaald en tevens heeft er een wisseling van directie plaatsgevonden. Beide heeft grote invloed gehad op het woon-werkverkeer en het eigen wagenpark. Door de aanschaf van nieuwe, meer zuinige servicebussen is ook het brandstofverbruik verlaagd. Er zijn in 2015 geen zakelijke vliegtuig-kilometers gemaakt.

In de zomer van 2016 is een nieuwe CV-ketel aangeschaft welke het grootste deel van het bedrijf verwarmd. Tegen de verwachting in is er toch meer aardgas verbruikt dan in 2015. Wel is het elektriciteitsverbruik verlaagd doordat er diverse PC's zijn vervangen door thin clients en nieuwe beeldschermen. Verder is de airco in de serverruimte halverwege het jaar defect gegaan en heeft enkele maanden niet gefunctioneerd.
Ondanks dat het woon-werkverkeer is gedaald zijn de zakelijke kilometers hoger geworden. Dit is grotendeels toe te schrijven aan het groeiend aantal installaties op straat dat onderhouden moet worden.

Verwachting
In 2017 zal de ventilatie in de serverruimte worden aangepakt en zal de airco worden vervangen. Tevens zal er een nieuwe server geplaatst worden in plaats van de huidige twee servers. Ook zullen de huidige printers worden vervangen door nieuwere, energiezuinigere modellen.

Toch is de verwachting dat de uitstoot van CO2 in 2017 niet veel lager zal worden, gezien de significante reductie van CO2-uitstoot in de voorgaande jaren en de groeiende installed base.

Doelstelling
Het niveau van de huidige CO2-uitstoot vasthouden in 2017.