CO2 PrestatieladderKo Hartog Verkeerstechniek is zich er van bewust dat de producten CO2-footprinten diensten die zij levert invloed heeft op haar omgeving en ons leefmilieu.
Dat is de reden dat Ko Hartog Verkeerstechniek uitsluitend innovatieve producten en diensten ontwikkelt die vermindering van het gebruik van fossiele brandstoffen tot resultaat hebben en die daarmee ons milieu zo min mogelijk belasten.

Omdat Ko Hartog Verkeerstechniek de reductiemaatregelen en prestaties meetbaar wil maken is gekozen om de CO2 Footprint van het bedrijf op te stellen, conform ISO14064-1, scope 1 & 2. Jaarlijks zal deze footprint
worden berekend en worden vergeleken met ons basisjaar 2011.
De reductiedoelstellingen worden dan opnieuw bekeken en eventueel bijgesteld.
Ook kunnen nieuwe reductiedoelstellingen worden bepaald, zodat Ko Hartog Verkeerstechniek continu het gebruik van fossiele brandstoffen zal blijven reduceren.

CO2 Footprint 2011

CO2 Footprint 2012

CO2 Footprint 2013

CO2 Footprint 2014


De reductiedoelstelling welke voor 2014 was gesteld, was de volgende: 'Een vermindering in CO2-uitstoot van 5% ten opzichte van 2013'. Deze doelstelling is ruimschoots gehaald:

2011 2012 2013 2014
Kg CO2 107.626 99.850 71.266 65.884
Vermindering -7% -29% -8%


In 2013 is overgegaan op groene stroom, wat een grote vermindering in uitstoot heeft gegeven. In 2014 is het stroometiket van de energieleverancier gewijzigd. De geleverde stroom is nog steeds 100% groen, maar de verdeling is gewijzigd, waardoor er een toename in de CO2-uitstoot is ontstaan op de post 'Elektriciteit'.

Ondanks deze stijging is de totale CO2-uitstoot toch lager dan in 2013, wat betekent dat overige inspanningen genoeg CO2-reductie hebben opgeleverd. Voornamelijk door een daling in de uitstoot van het woon-werkverkeer en de zakelijke kilometers.

Gezien de significante reductie van CO2-uitstoot in de afgelopen 3 jaar, ambieert Ko Hartog Verkeerstechniek voor 2015 eenzelfde CO2-uitstoot als in 2014.