CO2-PrestatieladderKo Hartog Verkeerstechniek is zich er van bewust dat de producten en diensten die zij levert invloed heeft op haar omgeving en ons leefmilieu. Dat is de reden dat Ko Hartog Verkeerstechniek uitsluitend innovatieve producten en diensten ontwikkelt die vermindering van het gebruik van fossiele brandstoffen tot resultaat hebben en die daarmee ons milieu zo min mogelijk belasten. Omdat Ko Hartog Verkeerstechniek de reductiemaatregelen en prestaties meetbaar wil maken is gekozen om de CO2 Footprint van het bedrijf op te stellen, conform ISO14064-1, scope 1 & 2. Jaarlijks zal deze footprint worden berekend en worden vergeleken met ons basisjaar 2011. De reductiedoelstellingen worden dan opnieuw bekeken en eventueel bijgesteld. Ook kunnen nieuwe reductiedoelstellingen worden bepaald, zodat Ko Hartog Verkeerstechniek continu het gebruik van fossiele brandstoffen zal blijven reduceren.

De footprint wordt gemaakt volgens de eisen van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO). De Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen is verantwoordelijk voor het gebruik, de doorontwikkeling en het beheer van het certificeringschema CO2-Prestatieladder. Daarnaast zorgt zij voor verbreding van het gebruik van de CO2-Prestatieladder bij bedrijven, opdrachtgevers en in sectoren. 

Zie de website van de SKAO voor meer informatie over de CO2-Prestatieladder.

https://www.skao.nl/

De reductiedoelstellingen zijn onder de resultaten per jaar te vinden. Vanaf 2018 wordt dit extern gecommuniceerd. De invalshoeken worden per half jaar uitgeschreven, dit zal vanaf het jaar 2019 gebeuren.

De onderstaande links verwijzen naar de milieumodellen(Inzicht in de emissies):

CO2 Footprint 2011

CO2 Footprint 2012

CO2 Footprint 2013

CO2 Footprint 2014

CO2 Footprint 2015

CO2 Footprint 2016

CO2 Footprint 2017

CO2 Footprint 2018 / Resultaten 2018

CO2 Resultaten van de afgelopen jaren:

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
KG CO2 107.626 99.850 71.266 65.884 41.663 41.821 47.517 57.508
Vermindering % -7% -29% -8% -37% 0% 13% 21%

Geschiedenis
- In 2013 is overgegaan op groene stroom, wat een grote vermindering in uitstoot heeft gegeven.

- In 2014 is het stroometiket van de energieleverancier gewijzigd. De geleverde stroom is nog steeds 100% groen, maar de verdeling is gewijzigd, waardoor er een toename in de CO2-uitstoot is ontstaan op de post 'Elektriciteit'. Ondanks deze stijging is de totale CO2-uitstoot toch lager dan in 2013, wat betekent dat overige inspanningen genoeg CO2-reductie hebben opgeleverd. Dit komt voornamelijk door een daling in de uitstoot van het woon-werkverkeer en de zakelijke kilometers.

- In 2015 is het aantal werknemers gedaald en tevens heeft er een wisseling van directie plaatsgevonden. Beide heeft grote invloed gehad op het woon-werkverkeer en het eigen wagenpark. Door de aanschaf van nieuwe, meer zuinige servicebussen is ook het brandstofverbruik verlaagd. Er zijn in 2015 geen zakelijke vliegtuig-kilometers gemaakt.

- In de zomer van 2016 is een nieuwe CV-ketel aangeschaft welke het grootste deel van het bedrijf verwarmd. Tegen de verwachting in is er toch meer aardgas verbruikt dan in 2015. Wel is het elektriciteitsverbruik verlaagd doordat er diverse PC's zijn vervangen door thin clients en nieuwe beeldschermen. Verder is de airco in de serverruimte halverwege het jaar defect gegaan en heeft enkele maanden niet gefunctioneerd. Ondanks dat het woon-werkverkeer is gedaald zijn de zakelijke kilometers hoger geworden. Dit is grotendeels toe te schrijven aan het groeiend aantal installaties op straat dat onderhouden moet worden.

- De uitstoot is in 2017 aanzienlijk gestegen. Dit komt door een toename van het aantal serviceopdrachten. De zakelijke kilometers zijn verantwoordelijk voor de concrete stijging in de uitstoot. De groeiende installed base heeft zoals verwacht zijn invloed gehad op de uitstoot in de post 'zakelijke kilometers'. Het aardgas verbruik is ten opzichte van vorig jaar weer toegenomen, dit is weer tegen de verwachting geweest. Er zal kritisch worden gekeken naar het verbruik van aardgas voor de opwarming van het kantoor. De stroombesparing op kantoor is wel duidelijk terug te zien in de cijfers. Er is een elektriciteitsbesparing van 11% gerealiseerd.

- In 2018 is het milieumodel ingevuld volgens de eisen van de SKAO, in verband met de certificering van de CO2-Prestatieladder. Het woon-werkverkeer is hierdoor verplaatst naar scope 3, en komt niet direct terug in de directe emissies van Ko Hartog Verkeerstechniek B.V. Mocht het woon-werkverkeer in 2017 ook niet zijn meegenomen heeft er een reductie van 2% plaats gevonden. Dit is gerealiseerd door een afname in het gebruik van aardgas. Een wijziging van stroomleverancier heeft een negatief gevolg gehad voor het stroometiket, waardoor een kleine stijging van uitstoot heeft plaats gevonden in de post 'Elektriciteit'. Door een gestart project is er voor het eerst weer gevlogen. Tevens zijn de gereden kilometers door de directie op advies van de certificerende instelling wel meegenomen in scope 2 bij de zakelijke kilometers.