Ko Hartog Verkeerstechniek B.V. zit midden in het certificeringsproces op de CO2-Prestatieladder. Na de certificering zal het certificaat worden geplaatst op de website. Na de certificering zal de link gemaakt worden naar de bedrijfspagina van de SKAO. 

https://www.skao.nl/