NieuwsarchiefVerkeer in en om Alkmaar krijgt 'Groen op Maat'

4-12-2013

Gemeente Alkmaar - De vakgroep Verkeer is voortdurend op zoek naar mogelijkheden om de bereikbaarheid van onze stad te verbeteren.

Zij doet dit onder meer met een betere doorstroming van het verkeer op bepaalde kruispunten.

Klantgerichte innovatie
Door meer meetpunten aan te brengen op straat is het mogelijk om de 'groen licht' tijden beter af te stemmen op het aantal wachtende auto's. Met deze extra detectielussen is de verkeersregeling beter in staat om groen licht te geven aan het verkeer dat het op dat moment nodig heeft. Het verkeer in en om Alkmaar krijgt dus 'Groen op Maat'.

Bergerweg/Nicolaas Beetskade
De vakgroep Verkeer heeft subsidie bij de provincie aangevraagd om de doorstroming van het openbaar vervoer in Alkmaar te verbeteren. Deze aanvragen zijn ruimschoots toegekend. Verbetering van de doorstroming betekent voor wegen waar geen gescheiden busbaan is, automatisch ook een betere doorstroming van het overige verkeer. Het kruispunt Bergerweg/Nicolaasbeetskade is als eerste met deze financiële ondersteuning aangepast. Uit de eerste meting blijkt dat de gemiddelde cyclustijd hier drastisch is afgenomen: van 87 seconden naar 57 seconden. Ook de gemiddelde wachttijden voor het verkeer zijn gehalveerd: van gemiddeld 35 seconden naar 17 seconden. Hierdoor is de bereikbaarheid van het centrum sterk verbeterd.

Bergerweg/Nicolaas Beetskade


Doorstroming kruispunt Bergerweg/Nicolaasbeetskade is verbeterd met financiële ondersteuning van provincie

Toekomst
De provincie heeft ook subsidie verleend om de doorstroming ook op enkele andere kruispunten te verbeteren:

• Nieuwe Schermerweg-Saturnusstraat: uitvoering najaar 2014
• Nieuwe Schermerweg-Rijnstraat: uitvoering december 2013
• Helderseweg-Stationsweg: uitvoering voorjaar 2014

De vakgroep Verkeer heeft ook subsidieaanvragen voor de aanpassing van de volgende kruispunten ingediend:

• Nieuwe Schermerweg-Saturnusstraat (2de fase)
• Bergerweg/Stationsweg

De verwachting is dat hier ook subsidie voor komt. Het is de bedoeling deze kruispunten in 2014 aan te passen.

Regionale partners
Piet Tiggelaar van de vakgroep Verkeer: 'Daar waar mogelijk maken we gebruik van regionale ondernemers. Het aanbrengen van de verkeerslussen is in handen van een regionale ondernemer: Ko Hartog Verkeerstechniek B.V. Deze aannemer zorgt ook voor de nieuwe verkeersregeling bij bijna alle kruispunten. Op het kruispunt Bergerweg/Wognumse Buurt is in 2012 al gestart met de modernisering. Alle verkeerslantaarns zijn toen vervangen. De lantaarnonderdelen zijn gemaakt door Alkmaarse bedrijf "Egmond Plastic". De assemblage is gebeurd door onder andere werknemers van WNK bedrijven bij Groenpol Verkeerssignalering. Alle werkzaamheden worden gecoördineerd door Ko Hartog Verkeerstechniek B.V. uit Heerhugowaard. De renovatie van het kruispunt is in 2014 klaar als de bestaande masten geverfd zijn. Het is daarmee een product dat in zijn geheel regionaal is aanbesteed.'

Bewoners blij met verkeerslichten bij Ten Anker

2-12-2013

DEN HELDER - De verkeerslichten bij de oversteek bij Ten AnkerVOP Timorlaan Den Helder aan de Timorlaan zijn geplaatst. Daarmee gaat een lang gekoesterde wens van bewoners van Ten Anker en omwonenden in vervulling. Donderdag 28 november zijn de verkeerslichten officieel in werking gesteld door wethouder Suzanne den Dulk en Klaas Greijdanus, initiatiefnemer van de verkeerslichten.

"Al vaker is de oversteek bij Ten Anker onderwerp van gesprek geweest", laat de gemeente weten.
"Hoewel de oversteek voldoet aan alle wettelijke voorschriften, wordt deze als onveilig ervaren. De Timorlaan is een drukke weg en hier wordt vaak vlot doorgereden. Mogelijk speelt dit mee in de bereidheid van automobilisten om te stoppen voor mensen die hier willen oversteken."

De commissie Stadsontwikkeling en Beheer heeft besloten om bij deze oversteek oversteeklichten te laten plaatsen. Wethouder Den Dulk: “Ik ben blij dat op deze wijze invulling gegeven kan worden aan de wens van de bewoners van Ten Anker en dat men hier veilig kan oversteken.”
(bron: www.dichtbij.nl)

Capelle aan den IJssel timmert aan de weg

30-9-2013

Komende periode worden er 9 kruispunten in de gemeente Capelle aan den IJsselCapelle aan den IJssel voorzien van nieuwe verkeersregelinstallaties.

Afgelopen vrijdag is de de eerste kruising op de Burgemeester van Beresteijnlaan aangepast, volgende week vrijdag wordt de tweede kruising uitgevoerd. Voor het einde van het jaar is het complete vervangingsprogramma uitgevoerd.
Ko Hartog Verkeerstechniek B.V. levert de verkeersregeltoestellen. Groenpol Verkeerssignalering B.V. levert de verkeerslantaarns, wachttijdvoorspellers en drukknoppen.

Dag van Verkeer en Mobiliteit
Donderdag 28 november 2013 staan wij weer op de beurs
'Dag van Verkeer en Mobiliteit' te Houten!Dag van Verkeer en Mobiliteit
Kom ons bezoeken op stand 2.014. Wij zijn in het bezit van
gratis toegangskaarten voor al onze klanten.
Mail of bel ons, dan sturen wij u een toegangskaart.

Voor meer info over de beurs klik hier.

Graag tot ziens op 28 november!

Gemeente Den Helder
Afgelopen donderdag is de nieuwe verkeersregelinstallatie voor Oplevering VOP Ruygweg Den Helderde gemeente Den Helder op de Ruygweg in bedrijf gesteld.
Ko Hartog Verkeerstechniek B.V. heeft als hoofdaannemer het project uitgevoerd.

De werkzaamheden:

Leveren en aanbrengen nieuwe bekabeling
Aanbrengen detectieveld
Leveren mastmateriaal
Leveren verkeerslantaarns
Leveren verkeersregelautomaat type HR2002 4231 Compact

Provincie Noord-Holland

Vlot en veilig over de N242
De provinciale weg N242 vormt een belangrijke doorgaande route tussen Alkmaar en Middenmeer. De doorstroming is op diverse punten niet optimaal. De provincie pakt deze knooppunten stuk voor stuk aan, zodat het verkeer ter plekke beter kan doorrijden. Ko Hartog Verkeerstechniek B.V. bouwt de nieuwe verkeersregelautomaat voor het kruispunt N242 - Broekerweg/Zuidtangent in Heerhugowaard. De buitenwerkzaamheden zijn op het moment in volle gang. In het weekend van 24 augustus wordt de verkeersregelinstallatie in bedrijf gesteld.

Foto's: Boshuis Fotografie iov Provincie Noord-Holland

Nieuws N242 HeerhugowaardNieuws N242 Heerhugowaard

Provincie Gelderland
Afgelopen donderdag is de nieuwe verkeersregelinstallatie voor de VRI Uddelprovincie Gelderland op de N310 - Van Waalswijkweg in bedrijf gesteld. De werkzaamheden betreffen de vervanging VRI 173 te Uddel. De oude installatie is geruimd en op dezelfde locatie is een compleet nieuwe installatie geplaatst.
Ko Hartog Verkeerstechniek B.V. heeft als hoofdaannemer het project uitgevoerd.

De werkzaamheden:

Leveren en aanbrengen nieuwe bekabeling
Aanbrengen detectieveld
Leveren mastmateriaal
Leveren verkeerslantaarns
Leveren verkeersregelautomaat

TT Assen
Voor één van onze opdrachtgevers hebben wij een modulair opgebouwd startpaneel en een pitstopsein mogen vervaardigen.Startpaneel TT Assen

Het startpaneel is opgebouwd uit 20 stuks (5 x 4 voudige) modulair opgebouwde Groenpol verkeerslantaarns voorzien van energiezuinige, 300 mm LED2 modules.
Het pitstopsein is voorzien van Groenpol verkeerslantaarns met blauwe leds.

Dankzij onze expertise en kwalitatief hoogwaardige producten hebben wij aan de gestelde eisen van de FIA kunnen voldoen.

Dit weekend (27 t/m 29 juni 2013) is de 83e editie van de TT Assen. Zie voor meer info: www.TTcircuit.com

GROENknop
De nieuwe GROENPOL drukknop voor voetgangers en fietsers voorzien van terugmelding! GROENknop

De drukknop geeft een extra attentiewaarde door de terugmelding voor degene die de knop heeft ingedrukt.

Universeel toepasbaar op alle mastdiameters !

Door het slimme ontwerp is de GROENknop universeel toepasbaar op alle mastdiameters. In onderhoud en beheer biedt dit grote voordelen en kostenbesparing op reserveonderdelen.

Voordelen GROENknop:
- Eenvoudig te bedienen, ook voor minder validen.
- Wachtsignalering uitgevoerd in energiezuinige LED verlichting.
- Smart design.
- Universeel toepasbaar.
- Vandalisme bestendig.
- Meest klantvriendelijke drukknop uit onderzoek.

De GROENknop is tevens verkrijgbaar zonder terugmelding.

Interesse gewekt? Bel ons voor een vrijblijvende afspraak!

Werkzaamheden VRI N245 - Schinkelwaard te Alkmaar
Op woensdagavond 10 april werden de laatste werkzaamheden uitgevoerd aan de VRI op de kruising N245 - Schinkelwaard te Alkmaar. De verkeersregelinstallatie is in de afgelopen weken totaal onderhanden genomen en geschikt gemaakt om weer jaren het drukke kruispunt op de ringweg van Alkmaar te kunnen regelen. Alle kabels en leidingen zijn vervangen. Het mastmateriaal is gekeurd en de verkeersregelautomaat is aangepast naar de laatste standaard. De nieuwe verkeersregelapplicatie is voorzien van V-log en communicatie via ADSL. De verkeersregelautomaat is gekoppeld middels IVERA 2.1 met de verkeerscentrale van de provincie Noord-Holland en door de geplaatste camera is het voor de verkeersleiders mogelijk om in geval van calamiteiten live mee te kijken.


Aanleg oversteek landbouwverkeer N318 Varsseveld
De werkzaamheden voor de aanleg oversteek landbouwverkeer op de N318 te
Varsseveld zijn gestart!Om de afwikkeling van het landbouwverkeer op het kruispunt N18 - N318 te verbeteren wordt er een uitvoegstrook voor landbouwverkeer
toegepast op de N318.

Ko Hartog Verkeerstechniek BV zorgt voor de aanpassing aan de verkeersregelinstallatie. Het verkeersregeltoestel wordt uitgebreid, wij leveren het wegmeubilair, er wordt een nieuw detectieveld geslepen en hiervoor wordt het kabelnet aangepast voor de nieuwe situatie.


TrafficLink beheercentrale
TrafficLink is een online toepassing waarmee de actuele verkeersituatie in de regio kanworden bekeken, gestuurd en geanalyseerd. Dit systeem kan met de data van objecten zoals VRI’s, tellers, camera’s etc. realtime geautomatiseerde maatregelen nemen om de verkeerssituatie te reguleren. Tevens is er een koppeling gemaakt met een verkeercentrale waarmee in de verkeersregelautomaat gekeken kan worden, op afstand wijzigingen kunnen worden gemaakt en onderhoud + storingen kunnen worden beheerd.
Voor meer informatie over TrafficLink komen wij graag bij u langs om alle mogelijkheden te bespreken.


80 jaar verkeerslichten in Amsterdam
Het is alweer 80 jaar geleden dat de eerste verkeerslichten werden geplaatst in Amsterdam bij het Leidsplein - Leidsestraat. Zie link naar het Parool met een leuke hitorische foto.
Nu is het ondenkbaar dat er geen verkeerslantaarns zijn en zeker in een stad als Amsterdam is het belangrijk dat het vele aanbod verkeer goed geregeld wordt. Sinds jaar en dag heeft Groenpol de verkeerslantaarns geleverd in Amsterdam.De dag van Verkeer & Mobiliteit 2012
De Dag van Verkeer & Mobiliteit is het grootste en enige Nederlandse verkeersevenement waar verkeersprofessionals elkaar op één dag ontmoeten. Onmisbaar als u bij de overheid werkt (gemeente, provincie, waterschap en rijksoverheid) of in het bedrijfsleven en verkeer en/of mobiliteit uw werkveld is. Het is een overzichtelijke beurs die volledig is gericht op de nationale markt.

Ko Hartog Verkeerstechniek is deze dag uiteraard ook aanwezig om u bij te praten over onze mogelijkheden op het gebied van verkeersregeltechniek (Ko Hartag) en verkeerssignalering (Groenpol). Middels een druk op het logo kunt u zich aanmelden voor gratis toegang.

Dynamische rotonde (led)verlichting van Groenpol
meer dan 70% energiezuiniger.
In Alkmaar is nu met succes een half jaar de dynamische rotonde verlichting in bedrijf. Volgens de gemeente is niet alleen de attentiewaarde verhoogd waardoor de veiligheid voor het verkeer is verbeterd maar is ook de energiebesparing door gebruik te maken van Led meer dan 70% t.o.v. gebruikelijke rotondes.
Klik op de foto om het artikel te vergroten.

Verkeersregelinstallaties Middenweg vandaag officieel in bedrijf gesteld.

(6 juli 2012)
De gemeente Den Helder heeft in de afgelopen maanden de Middenweg volledig gereconstrueerd. Binnen het project heeft Ko Hartog Verkeerstechniek twee nieuwe verkeersregelautomaten en Groenpol verkeerslantaarns geleverd. Het kruispunt met de Middenweg - Sumatrastraat – Pasteurstraat is vereenvoudigd, door geen afslaand autoverkeer meer toe te staan vanaf de Middenweg. De extra ruimte wordt nu benut om met verkeerslichten apart beveiligd voetgangers en fietsers over te laten steken. Met name de schooljeugd die na de zomervakantie de nieuwe school aan de Pasteurstraat betrekt, zal van deze beveiligde oversteekplaatsen gebruik maken.

Met de levering van deze twee nieuwe installaties zijn nu alle verkeersregelinstallaties van de gemeente Den Helder uitgevoerd met led verlichting.

Telsysteem parkeerterrein in Hoorn
.Telkasten
In opdracht van Klaver Infra heeft Ko Hartog verkeerstechniek voor het parkeerterrein van het Runshopping center in Hoorn telsystemen gemaakt en geleverd. Met dit telsysteem is er een goed overzichtelijk beeld van de bezoekers aan dit grote shopping center. Het telsysteem is geplaatst bij alle in- en uitgangen van het parkeerterrein waardoor alle bewegingen van de voertuigen worden waargenomen en in de telling voorkomen.
Het telsysteem van Ko Hartog verkeerstechniek is onlangs door het shopping center naar tevredenheid in gebruik genomen.

Ko Hartog Verkeerstechniek op televisie.

De uitzending van Het Klokhuis van de NTR waarin over Led verlichting in het verkeer wordt gesproken is vanavond vanwege succes in de herhaling weer te zien op televisie. Hierin zit een bijdrage van Ko Hartog Verkeerstechniek en Groenpol Verkeerssignalering over de LED technologie in het verkeer. Deze uitzending is op 7 februari 2012 van 18.25 - 18.40 uur op ned 3.

Volledig gecertificeerde (NEN 3384) mobiele VRI.
Voor tijdelijke toepassing van verkeersregelinstallaties, bijvoorbeeld bij wegwerkzaamheden, biedt Ko Hartog Verkeerstechniek een oplossing. Als enige in Nederland verhuren wij een volledig gecertificeerde mobiele verkeersregeltoestellen (NEN 3384) die snel kunnen worden geconfigureerd voor de specifieke toepassingen.

In samenwerking met HIG traffic Systems te Bodegraven word er momenteel een mobiele VRI ingezet bij werkzaamheden aan verschillende telpunten in provincie Noord Brabant. De opdrachtgever hecht er erg veel waarde aan dat ook de tijdelijke verkeersregelinstallatie volledig voldoen aan de gestelde normering.

De mobiele VRI is een stevige en stabiele constructie die makkelijk te verplaatsen is en is op de werkplek snel in te stellen. De mobiele VRI is uitgerust met een groot accupakket en kan langere tijd volledig autonoom functioneren.

Voor meer informatie www.trafirent.nl

Automaten Provincie Noord Holland ombouwen Ko Hartog verkeerstechniek gaat alle verkeersregelautomaten van de provincie Noord Holland ombouwen naar de meest recente standaard. Door het toepassen van deze wijzigingen zal de monitoring van de betreffende verkeersafwikkeling worden verbeterd. Dit zal voor de gebruiker een belangrijke verbetering zijn in het optimaal benutten van het provinciale wegennet. Deze actie zal gefaseerd t/m eind 2012 worden uitgevoerd.

Wederom 10 verkeersregelautomaten aansluiten op CVMS Ko Hartog Verkeerstechniek heeft wederom de opdracht gekregen van RWS oost Nederland 10 automaten aan te sluiten op het Centraal Verkeersregelinstallatie Management Systeem (CVMS) in de verkeerscentrale Noord- en Oost Nederland. Eerder heeft Ko Hartog Verkeerstechniek verkeersregelinstallaties aangesloten op dit VICnet van Rijkswaterstaat, dit was toen een primeur.

Radardetector plaatsen en inregelen bij Schipholdraaibrug (week 35)
Ko Hartog Verkeerstechniek heeft bij de Schipholdraaibrug een radardetector geplaatst als detectie voor de verkeerslichten. Dit is een tijdelijke situatie, zolang de bosrandbrug herbouwd wordt zal er meer verkeer over de Schipholdraaibrug rijden. De radardetectie is ingeregeld in de bestaande VRI van Ko Hartog Verkeerstechniek.

Primeur!! Eerste verkeersregelinstallaties aangesloten op Rijkswaterstaat VICnet!
Ko Hartog Verkeerstechniek heeft in opdracht van Rijkswaterstaat Oost-Nederland een 10-tal verkeersregelinstallaties aangesloten op het Centraal Verkeersregelinstallatie Management Systeem (CVMS) in de verkeerscentrale Noord- en Oost-Nederland.

Uniek is de communicatie over het eigen glasvezel netwerk van Rijkswaterstaat (VICnet). Vanwege de opgelegde technisch specificaties en beveiligingseisen is tussen het VICnet en de verkeersregelautomaten een router/firewall van het type Jetbox, model 9562 van het merk Korenix geplaatst. Het toegepaste communicatieprotocol tussen de verkeersregelinstallaties en de verkeerscentrale is IVERA 2.1 De verkeersregelautomaten zijn daarom voorzien van het nieuwe KHVT besturingsplatform.

Ko Hartog Verkeerstechniek lanceert nieuw besturingsplatform.
Gebruikmakend van beproefde technologie (embedded versie van Windows XP) voorziet KHVT de nieuwste generatie verkeersregelautomaten vanaf heden met een geavanceerd en compleet nieuw besturingsplatform. In combinatie met een vernieuwde C-regelaar is de processorsnelheid ongekend hoog en de communicatiesnelheid en rekenkracht uitstekend. Het besturingsplatform is toekomstgericht en biedt vele mogelijkheden voor uitbreidingen.

Door het slimme ontwerp zijn ook verouderde verkeersregelautomaten te voorzien van dit besturingsplatform waarmee o.a. communicatie volgens IVERA 2.1 protocol mogelijk wordt.

Provincie Gelderland (week 21)
In de Gemeente Nijkerk bij de N303 Brug Akervaart en Nijverheidstraat
Deze week heeft Ko Hartog Verkeerstechniek twee VRI's op deze locaties aan elkaar gekoppeld. Tevens is er in beide VRI's een ADSL verbinding aangebracht.

Gemeente Rotterdam
Vaanweg – Victor Hugoweg te Rotterdam
Recent hebben wij het eerste verkeersregeltoestel met KAR (korte afstand radio) functionateit voor de gemeente Rotterdam geleverd. Op één van de belangrijkste ontsluitingswegen van Rotterdam waar ook veel regionale busdiensten (voorzien van KAR transponders) gebruik van maken wordt een proef gedaan met deze nieuwe prioriteits voorziening. 

Agriport A7
Ontsluiting N239 - Coppershorn te Lambertschaag
Voor de particuliere wegbeheerder Agriport A7 hebben wij het verkeersregeltoestel voor de ontsluiting op de provinciale weg N239 van de provincie Noord-Holland gerealiseerd. Het verkeersregeltoestel is volgens de eisen en voorschriften van de provincie gebouwd. Om de kruising extra veiligheid te geven zijn er dodehoekspiegels toegepast om de vele fietsers en het vele vrachtverkeer zo veilig mogelijk gebruik te laten maken van de kruising. 

Provincie Gelderland
VRI 572 Unionvelden - Rijksweg N844 te Malden
Voor de provincie Gelderland bouwen wij momenteel hard aan de nieuwe kruising op de rijksweg N844. Voor de bouwvakperiode moet het kruisingsvlak volledig zijn aangepast en de verkeersregelinstallatie operationeel zijn. Het verkeersregeltoestel wordt verder voorzien van ADSL communicatie, een noodstroominstallatie en snelheidsdetectie.