WachttijdvoorspellersWTV
Voetgangers en fietsers zijn vaak ongeduldig bij het wachten voor een rood licht bij een voetgangers oversteekplaats (VOP) of een  fietsers oversteekplaats (FOP). Ko Hartog Verkeerstechniek heeft hiervoor de wachttijdvoorspeller ontwikkeld waardoor fietsers en voetgangers meer geduld hebben tijdens het wachten. Hierdoor wordt de verkeersveiligheid vergroot.

Met de Groenpol wachttijdvoorspeller weet men hoe lang er nog gewacht moet worden. De LED lampjes zijn als een cirkel opgebouwd. Kloksgewijs gaan de lampjes één voor één uit waarna het verkeerslicht op groen zal gaan.


Dit proces wordt gestart als de weggebruiker groen licht aanvraagt door op de drukknop te drukken of na activering van een detectielus.


Voordelen van de Groenpol wachttijdvoorspeller:
-    Duidelijke signaalgeving
-    Rustiger wachten
-    Verkeersveiliger