Missie & VisieMissieMissie en Visie
Ko Hartog Verkeerstechniek BV is een open en toegankelijke organisatie waar medewerkers, relaties en de omgeving respectvol behandeld worden. Ko Hartog Verkeerstechniek BV wil, door middel van een flexibele en persoonlijke benadering, technisch hoogwaardige producten en bijbehorende diensten op het gebied van verkeer, ontwikkelen, produceren, verkopen/verhuren en onderhouden.

Visie
Ko Hartog Verkeerstechniek BV wil de beschikbare kennis en technologie aanwenden en verder ontwikkelen zodat relaties totaal ontzorgd kunnen worden op het gebied van beheer van verkeer en openbare ruimte.
Ko Hartog Verkeerstechniek BV wil uitsluitend innovatieve producten en diensten ontwikkelen die vermindering van het gebruik van fossiele brandstoffen tot resultaat hebben en die daarmee het milieu zo min mogelijk belasten.