dataSpot

Verkeerstromen beïnvloeden door gebruik te maken van actuele verkeersdata is de toekomst.
Accurate informatie stelt u in de gelegenheid snel te reageren op verkeersstromen. Tevens kunt u scenario’s inzetten bij specifieke gebeurtenissen of calamiteiten. Ko Hartog Verkeerstechniek BV heeft een uniek data inwinstation, de dataSpot, waarmee u direct beschikt over uw informatie.

Een krachtige processor die van verschillende soorten sensoren online informatie direct kan koppelen aan uw eigen systeem of beheerscentrale. De telgegevens kunnen als MV-file worden uitgelezen en als aanvulling van de tellingen in verkeersregelinstallaties worden gebruikt.


Welke mogelijkheden zijn er:

- snelheid meten
- verkeer tellen
- verkeer classificeren
- geluid meten
- temperatuur meten
- CO2 uitstoot meten
- en nog veel meer mogelijkheden

Voordelen dataSpot:
- Betrouwbaar data inwinnen
- Vele toepassingen mogelijk
- Gegevens uitlezen als MV-file
- Gegevens te gebruiken in VRI
- In te koppelen op bestaande systemen