TrafficLink beheercentraleTrafficLink is een online toepassing waarmee de actuele verkeersituatie in de regio kan worden bekeken, gestuurd en geanalyseerd. Dit systeem kan met de data van objecten zoals VRI’s, tellers, camera’s etc. realtime geautomatiseerde maatregelen nemen om de verkeerssituatie te reguleren.

TrafficLink is betrouwbaar, gebruiksvriendelijk, eenvoudig te bedienen, onbeperkt uit te breiden en kostenbesparend.

TrafficLink is generieke software met een modulaire opbouw waarbij de wegbeheerder zelf een pakket kan samenstellen om:
•    Lokale knelpunten op te lossen
•    Verkeersdoorstroming te bevorderen
•    Wegwerkzaamheden te begeleiden
•    Onderhoud, storingen en meldingen te beheren

De TrafficLink beheercentrale bestaat uit:
•    Online toegang in beveiligde omgeving middels inloggegevens
•    Overzicht van de actuele verkeerssituatie in de regio
•    Duidelijk grafisch beeld met gedetailleerde kaarten van de openbare ruimte
•    Eenvoudig beschikking over een datapool waarmee de verkeerstroom kan worden bevorderd
•    Actief ingrijpen bij incidenten, bijvoorbeeld ongevallen
•    Direct meldingen van storingen van alle aangesloten apparatuur zoals VRI’s etc.
•    Duidelijke onderhoudsoverzichten van de objecten
•    Uitgebreide rapportage voor juiste management informatie
•    Historische overzichten van de installaties
•    Op afstand parameters, groentijden en ontruimingstijden wijzigen

Voordelen Trafficlink:
•    Besparing van kosten
•    Tijdwinst voor het verkeer
•    Verhoogd de capaciteit van het wegennet
•    Verminderd CO2 uitstoot
•    Verhoogd veiligheid
•    Biedt weggebruikers meer comfort