VerkeerstellerOm een goed beeld te krijgen van het verkeer op bepaalde Verkeerstellerplekken, zoals het inzichtelijk krijgen wat voor voertuigen passeren en wat de snelheid is van deze voertuigen, heeft Ko Hartog Verkeerstechniek BV verkeersdetectie systemen die dit kunnen detecteren, controleren en registreren. Met deze informatie kunnen verkeerssituaties beoordeeld worden en kunnen er stappen worden ondernomen om deze te verbeteren.

Verkeersteller
Het tellen van het verkeer is nuttig om bijvoorbeeld een beeld voor herinrichting van een weg of een totaalindruk van het verkeer in een bepaald gebied te krijgen. De systemen van Ko Hartog Verkeerstechniek BV zijn nauwkeurig en betrouwbaar.

De informatie die wordt verkregen is:
-    het aantal voertuigen per rijrichting
-    de gemiddelde snelheid van het voertuig
-    de soorten voertuigen

Voertuigen zijn in 6 categorieën verdeeld:
-    motorfietsen
-    lichte voertuigen
-    ongelede vrachtauto’s
-    gelede vrachtauto’s
-    autobussen
-    overig verkeer