Ko Hartog mobile banner
Het bedrijfslogo van Ko Hartog Verkeerstechniek
Het bedrijfslogo van Groenpol
Ko Hartog Banner
Het bedrijfslogo van Ko Hartog Verkeerstechniek

Ko Hartog Verkeerstechniek houdt zich al vele jaren bezig met de ontwikkeling, productie en verkoop van verkeerssystemen. Wij zijn een technisch vernieuwend bedrijf op het gebied van verkeer en mobiliteit. Onze verkeerssystemen zorgen voor een goede en veilige doorstroming van het dagelijks verkeer. Veiligheid en betrouwbaarheid staat bij ons ook altijd centraal.

Lees meer
Groenpol Banner
Het bedrijfslogo van Groenpol

Groenpol Verkeerssignalering is specialist op het gebied van produceren en leveren van verkeerslantaarns en scheepvaartseinen. Door gebruik van duurzame hoogwaardige componenten wordt een langdurige en goede werking gegarandeerd. Dit draagt bij aan een grotere verkeersveiligheid en een betere doorstroming van het verkeer.

Lees meer

CO₂ Prestatieladder

Ko Hartog Verkeerstechniek is zich er van bewust dat de producten en diensten die zij levert invloed heeft op haar omgeving en ons leefmilieu. Dat is de reden dat Ko Hartog Verkeerstechniek uitsluitend innovatieve producten en diensten ontwikkelt die vermindering van het gebruik van fossiele brandstoffen tot resultaat hebben en die daarmee ons milieu zo min mogelijk belasten. Omdat Ko Hartog Verkeerstechniek de reductiemaatregelen en prestaties meetbaar wil maken is gekozen om de CO2 Footprint van het bedrijf op te stellen, conform ISO14064-1, scope 1 & 2. Jaarlijks zal deze footprint worden berekend en worden vergeleken met ons basisjaar 2011. De reductiedoelstellingen worden dan opnieuw bekeken en eventueel bijgesteld. Ook kunnen nieuwe reductiedoelstellingen worden bepaald, zodat Ko Hartog Verkeerstechniek continu het gebruik van fossiele brandstoffen zal blijven reduceren.

De footprint wordt gemaakt volgens de eisen van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO). De Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen is verantwoordelijk voor het gebruik, de doorontwikkeling en het beheer van het certificeringschema CO2-Prestatieladder. Daarnaast zorgt zij voor verbreding van het gebruik van de CO2-Prestatieladder bij bedrijven, opdrachtgevers en in sectoren.

Zie de website van de SKAO voor meer informatie over de CO2-Prestatieladder.

De reductiedoelstellingen zijn onder de resultaten per jaar te vinden. Vanaf 2018 wordt dit extern gecommuniceerd. De invalshoeken worden sinds het jaar 2019 per half jaar uitgeschreven.

De onderstaande links verwijzen naar de milieumodellen(Inzicht in de emissies):

CO₂ Footprint 2020 / Resultaten 2020

CO₂ Footprint 2021 / Resultaten 2021

CO₂ Footprint 2022 / Resultaten 2022

CO₂ Resultaten van de afgelopen jaren


201120182019202020212022
KG CO₂107.62657.50855.73844.73363.73759.967
Verschil %-21%-3%-21%+42%-6%
Verschil t.o.v. 2018-3%-22%+11%+4%Toelichting

- In 2018 is het milieumodel ingevuld volgens de eisen van de SKAO, in verband met de certificering van de CO2-Prestatieladder. Het woon-werkverkeer is hierdoor verplaatst naar scope 3, en komt niet direct terug in de directe emissies van Ko Hartog Verkeerstechniek Mocht het woon-werkverkeer in 2017 ook niet zijn meegenomen heeft er een reductie van 2% plaats gevonden. Dit is gerealiseerd door een afname in het gebruik van aardgas. Een wijziging van stroomleverancier heeft een negatief gevolg gehad voor het stroometiket, waardoor een kleine stijging van uitstoot heeft plaats gevonden in de post 'Elektriciteit'. Door een gestart project is er voor het eerst weer gevlogen. Tevens zijn de gereden kilometers door de directie op advies van de certificerende instelling wel meegenomen in scope 2 bij de zakelijke kilometers.

- Na het eerste halfjaar van 2019 ligt de uitstoot iets hoger dan voorgaande halfjaar cijfers. Het aardgasverbruik is hier de oorzaak van. Het woon-werkverkeer is gedaald doordat het aantal FTE gedaald is. Voor een overzicht klik hier.

- De uitstoot is in 2019 ten opzichte van 2018 met 3,1% gedaald. De grootste daling komt door wijziging in het woon-werkverkeer. Het aantal FTE is gedaald en er zijn diverse wijzigingen in vervoersmiddel geweest. Daarnaast is de uitstoot door het elektriciteitsverbruik ook iets lager doordat de energieleverancier weer een stroometiket heeft geleverd. Door het project in het buitenland zijn de vliegkilometers gestegen. De verwachting is dat dit, nu het project loopt, weer zal dalen. In 2020 zullen de bedrijfsbussen worden vervangen wat ook een positief effect zal opleveren voor het komend jaar.

- In het eerste halfjaar van 2020 is de uitstoot gedaald. Eén van de oorzaken hiervan is de uitbraak van het Coronavirus. Er zijn gelukkig geen medewerkers ziek geworden, maar er is wel zoveel mogelijk thuis gewerkt. Met het gevolg dat er minder kilometers zijn gemaakt. Door de uitbraak van het Coronavirus zijn er ook geen vliegkilometers gemaakt in het eerste halfjaar. Het aardgasverbruik is ook gedaald. Aardgas wordt alleen gebruikt voor het verwarmen van de kantoren. Het koudegetal van 2020 is extreem laag (0,1 t.o.v. 12,1 in 2019; bron: https://www.knmi.nl/nederland-nu/klimatologie/lijsten/hellmann). Dit verklaart de daling in het aardgasverbruik. Voor een overzicht van onze CO2-footprint voor het eerste halfjaar van 2020 klik hier.

-De uitstoot van CO2 is in 2020 ten opzicht van 2019 met 21% afgenomen. Deze enorme daling is grotendeels ontstaan door de gevolgen van het uitbreken van het Coronavirus. Deze daling was in de halfjaarcijfers ook al zichtbaar. Het aantal kilometers van het eigen wagenpark en het woon-werk-verkeer zijn door het thuiswerken gedaald en er zijn geen vliegkilometers gemaakt. Het aardgasverbruik is lager dan in 2019, onder andere door het eerder genoemde extreem lage koudegetal. In oktober hebben wij nieuwe bedrijfsbussen in gebruik genomen. Deze service voertuigen hebben we ondanks Corona, het hele jaar toch kunnen inzetten. Met de bedrijfsbussen hebben wij in 2020 90 liter brandstof minder getankt dan in 2019, en er is 2.602 kilometer meer gereden. Of dit het effect is van de nieuwe bussen of doordat er minder files waren in 2020 zal komend jaar duidelijk gaan worden. In het begin van 2021 zullen de heaters in beide bedrijfshallen worden vervangen. Wij verwachten dat volgend jaar zichtbaar gaat worden of dit een reductie in aardgasverbruik oplevert. Tevens zullen wij 2021 overstappen op een nieuwe energieleverancier, met een ander stroometiket. Afgelopen jaar is er 100% groene stroom afgenomen, afkomstig uit biomassa (100%). In 2021 wordt met de nieuwe energieleverancier minder gebruik gemaakt van biomassa en meer van zon- en windenergie.

- In het eerste halfjaar van 2021 is de uitstoot gestegen ten opzichte van vorig jaar. Hiervoor zijn twee redenen: Ten eerste is er overgegaan per 1 april naar een nieuwe energieleverancier. Helaas blijkt de afkomst van de groene stroom niet duidelijk, waardoor er met grijze stroom gerekend moet worden. Dit levert een hogere CO2-emissie op. Daarnaast is het aardgasverbruik hoger. Er is een strengere winter geweest wat resulteert in een hoger koudegetal (36 t.o.v. 0,1 in 2020). Dat verklaart een hoger aardgasverbruik. De geplande vervanging van de heaters in hallen van Marconistraat 37 en 39 is uitgesteld. De heater van Marconistraat 37 is op 4 juni 2021 vervangen. De komende winter zal het resultaat van deze vervanging zichtbaar worden. De heater van Marconistraat 39 is nog niet vervangen. Door het thuiswerken en de overige Corona-maatregelen is er nog steeds een daling in het woon-werk-verkeer en worden er minder kilometers gereden naar klanten en andere zakelijke afspraken. Voor een overzicht van onze CO2-footprint voor het eerste halfjaar van 2021 klik hier.

- De uitstoot van 2021 ten opzichte van 2020 is helaas toegenomen. De redenen staan hierboven al genoemd. Indien het mogelijk en financieel enigszins gunstig is, zal er een nieuw energiecontract afgesloten moeten worden. De heater in de hal van Marconistraat 37 is vervangen, en het gasverbruik voor deze locatie is hiermee gedaald. Dit was te verwachten, maar ondanks het hoge koudegetal dus toch gelukt. De heater van Marconistraat 39 moet nog vervangen worden. Dit zal geen grote invloed hebben, aangezien deze heater alleen maar het magazijn vorstvrij hoeft te houden. De aanschaf van nieuwe bedrijfsbussen laten wel zien dat deze minder CO2-uitstoot geven.

- In het eerste halfjaar van 2022 is de uitstoot ten opzichte van het eerste halfjaar van 2021 gestegen. In het eerste halfjaar van 2021 werd de eerste drie maanden nog gebruikt gemaakt van groene stroom. Daarnaast is er in 2022 meer gevlogen en wordt er nagenoeg niet meer thuis gewerkt. Er is wel minder elektriciteit en gas gebruikt dan in het eerste halfjaar van 2021. Er was wederom geen koude winter. Als de tweede helft van dit jaar hetzelfde doorzet, is de verwachting dat de resultaten van 2022 vergelijkbaar zullen zijn met 2021. Voor een overzicht van onze CO2-footprint voor het eerste halfjaar van 2022 klik hier.

- De uitstoot van 2022 ten opzichte van 2021 is afgenomen. De redenen staan hierboven al genoemd. Ook is de uitstoot door woon-werkverkeer afgenomen. Dit komt grotendeels doordat een medewerker een volledig elektrische auto is gaan rijden. De heater van Marconistraat 39 moet nog steeds vervangen worden. Dit zal geen grote invloed hebben, aangezien deze heater alleen maar het magazijn vorstvrij hoeft te houden.

In het eerste halfjaar van 2023 is de uitstoot ten opzichte van het eerste halfjaar van 2022 gestegen. Oorzaak hiervan is een extra FTE en een extra bedrijfsbus. De nieuwe medewerker is gestart in de buitendienst, waardoor er meer kilometers gemaakt zijn. De CO2-emissie van het eigen wagenpark is hierdoor flink gestegen. Tevens zijn er meer vliegkilometers gemaakt. Voor een overzicht van onze CO2-footprint voor het eerste halfjaar van 2023 klik hier.

Contact

Ko Hartog Verkeerstechniek B.V.

Marconistraat 35

1704 RH Heerhugowaard

T: 072-5350540

welkom@kohartog.nl

Contact

Groenpol Verkeerssignalering

Marconistraat 35

1704 RH Heerhugowaard

T: 072-5350540

welkom@groenpol.nl